Akceptacja

Akceptacja - uznawanie faktów, zaprzeczanie faktom (prawdzie) zawsze prowadzi do dyskomfortu a pogłębianie dyskomfortu do cierpienia. Akceptacja jest warunkiem tego aby się działo.

Paradoks zmiany:
"Zmiana następuje w chwili zaakceptowania stanu obecnego."

Akceptacja bardzo często mylona jest z aprobatą.
Aprobata jest opowiedzeniem się "za", "po stronie" -> wspieranie energią.
Akceptacja jest sprowadzeniem do "zera emocjonalnego" -> brak wsparcia:

  • już nie jestem przeciw ale jeszcze nie za
  • już nie jestem za ale jeszcze nie przeciw

Zaakceptowanie tego co jest stanowi podstawę do skutecznego świadomego działania.

Zob. Pokora

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.