Prawo

Prawo - rozróżniam trzy rodzaje prawa:
- boskie, nie zmienialne przez człowieka - działa" samo z siebie", podlega mu wszystko.
- natury, nie zmienialne przez człowieka - działa" samo z siebie", podlega mu świat materialny.
- ludzkie, efekt umowy społecznej - wymaga istnienia organów egzekucyjnych.
Prawa często mylone są z zasadami, podstawowa różnica polega na tym że:
Prawo działa a ty temu działaniu podlegasz.
Zgodnie (lub nie) z zasadami działają ludzie.
Prawo ludzkie jest zbiorem zasad (przepisów), których przestrzeganie ma spowodować zapanowanie prawa.
Prawa boskie są nadrzędne w stosunku do praw natury, a prawa natury w stosunku do ludzkich.
Podobnie jak w przypadku legalności i uczciwości,
konsekwencji działania wbrew prawu ludzkiemu możesz uniknąć,
wbrew prawom natury i boskim - nie.

Istnieje wprawdzie możliwość działania nie zgodnie z prawami natury,
bez poniesienia (przykrych, bolesnych) konsekwencji,
jednak wyłącznie przez przekroczenie ich, działaniem w oparciu o prawa boskie,
ale - no cóż - trzeba je znać.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.