Sukces

Sukces - osiągnięcie efektu (skutku) działania zgodnego z zamierzeniem.

"Człowiek sukcesu" zwykło się mówić o kimś kto zdobył majątek (majętny nie znaczy bogaty), lub zrobił karierę i zdarza się że określenie to w ustach tych którym się nie wiedzie ma wydźwięk pejoratywny. W moim rozumieniu na miano człowieka sukcesu bardziej zasługuje ten kto odnosi (choćby malutkie) sukcesy co chwila, niż ktoś kto osiągnął jeden wielki sukces w długim paśmie niepowodzeń. O sobie mogę powiedzieć że każdego dnia odnoszę dziesiątki - jeśli nie setki sukcesów. Podejmując dowolne działanie liczymy na sukces, nawet jeśli ktoś chce udowodnić innym że sukcesu osiągnąć się nie da, może to zrobić z sukcesem.
Zwykle przyczyną nie osiągania sukcesów jest popełnianie błędów.

Zob. Błąd

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.