Wstyd

Wstyd - Głównym składnikiem wstydu jest strach, wstyd jest reakcją na krytykę innych ludzi. Wstyd wywodzi się z wczesnego dzieciństwa i jest konsekwencją dezaprobaty rodzicielskiej. Jeżeli postępowanie człowieka powoduje krytykę i w konsekwencji wstyd, zwykle próbuje on zaniechać takiego postępowania, ale potrzeby naturalne i wzorce zachowań są tak silne, że jest to dla niego niemożliwe. Wtedy pozostaje walka ze wstydem, ukrywanie się - zamiast akceptacji swoich potrzeb naturalnych i pracy nad zmianą wzorców.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.