Orr o Fizycznej Nieśmiertelności

Fizyczna Nieśmiertelność – czyli wiara we wszechwładzę śmierci jest poważnym błędem.

Kiedy pierwszy raz usłyszałem ten tekst, pomyślałem sobie – wspaniała idea, na pewno dla odważnych, nie mam co się za to brać, nie mam żadnych szans, nie dam rady. Jak wielu innych zachwycony prostotą i niesamowitą skutecznością rebirthingu, zacząłem praktykować na własny użytek i w niedługim czasie zostałem nauczycielem tej metody. Jednak świadomość, że omijam szerokim łukiem temat „fizycznej nieśmiertelności”, powodowała spory dyskomfort. Aktualnie, od ponad dziesięciu lat zajmuję się gromadzeniem wiedzy, zgłębianiem i praktykowaniem rebirthingu jako drogi do fizycznej nieśmiertelności. Zanim Szanowny Czytelniku popukasz się w czoło, zanim pozwolisz aby posiadane przekonania (a może uprzedzenia) Tobą zawładnęły, zechciej proszę posłuchać, co na temat fizycznej nieśmiertelności mówi sam Leonard Orr.

„Fizyczna nieśmiertelność”
wypowiedź Leonarda Orra:

Tekst spisany za słuchu:

The idea of Physical Immortality is impossible, because the end of immortality never comes. So you can never achieve Physical Immortality, you can only be achieving it. All there is in the universe is energy, thought and form, and the form is created by the thought, all form is created by thought. So the body is created by thought, so all our personal reality is created by thought, which means everybody is responsible for their own death. However when people believe, and they accept the believe system that the death is inevitable and beyond our control, then they’re actually giving their control over to a belief. And so if you start with the idea that everybody create their own death then the question is how does it actually work.

And Freud used the term, or coined the term „The Unconscious Death Urge” and he wrote an essay about the Unconscious Death Urge which is the most brilliant thing that was ever written, that I’ve ever been able to find in addition to my own writings on the subject. However when he died, the idea or the knowledge of the Unconscious Death Urge went back into the unconscious of the psychotherapy and has not since surfaced except by the psychotherapists that has been influenced by some of my books. And so the Unconscious Death Urge Freud defines the unconscious as simply memory, and the whole insurance industry is based upon the idea that people die at approximately the same age and approximately the same symptoms as their parent of the same sex, so the entire multibillion dollar insurance industry is based upon the death urge, which people never think about.

When I became enlightened about death and the death urge, and how it works and how heal beyond that urge works I became very curious, just fascinated by death and how it works and I realized that there was actually a cause and effect relationship and anybody study the cause and effect relationship, when you do study your own family tradition you can pretty much predict your own life, just like your death, just like the insurance companies. So that gives you something concrete to work on when you are working on bringing the Unconscious Death Urge into consciousness and unhealing it. The knowledge of the Unconscious Death Urge is the key to the psychology of Physical Immortality.

I still like the idea of Physical Immortality, the urge to Physical Immortality, even though it is impossible to achieve. And it is a perfect religion, because if you a hypocrite you are exposed by your own death, and so it is a perfect religion. And since you can never achieve it because immortality never ends it is another essential element of the perfect religion, because you can’t get arrogant or stupid behind this idea because you have to be constantly alive and in touch with your body and your mind, and your feelings and the eternal energy which is the source of both our mind and body.

And to unravel the death urge is not an easy task. Most people are not able to deal with the death urge until their parents die and then it’s jammed in their face and it is very common for people to have terminal diseases when their parents die or just very, very depressing time. We have to question all of these belief systems that are given to us by our civilization and to liberate ourselves from them in a practical way.

Physical Immortality is not meaningful until you are at least 300 years old, so if anybody wants to know whether I am immortal, I say come to my 300ieth birthday, and if you are not around, though luck.

Tłumaczenie (dziękuję Doroto):

Realizacja Idei Fizycznej Nieśmiertelności jest nie osiągalna, ponieważ nieśmiertelność nigdy się nie kończy. Nigdy nie osiągniesz Fizycznej Nieśmiertelności, ale możesz ją osiągać. Wszystko co istnieje na świecie to: energia, myśli i forma, która jest tworzona przez myśli. W związku z tym, nasze ciało jest kreowane przez myśl i dlatego nasza osobista rzeczywistość jest tworzona przez myśl, co oznacza że każdy jest odpowiedzialny za swoją własną śmierć. Jednak, kiedy ludzie wierzą i uznają system w którym śmierć jest nieunikniona i poza naszą kontrolą, oddają oni własną kontrolę temu przekonaniu. Jeżeli zaczniesz od idei, że każdy kreuje swoją własną śmierć, nasuwa się pytanie jak to tak naprawdę działa.

Freud użył terminu, albo raczej ukuł termin „Nieświadomy Pociąg do Śmierci” i napisał esej o nieświadomym dążeniu do śmierci, który jest najznakomitszym tekstem który został kiedykolwiek napisany i jaki zdołałem znaleźć poza moimi własnymi tekstami na ten temat. Jednak, kiedy [Freud przyp. DB] umarł, idea i wiedza o „Nieświadomym Pociągu do Śmierci” z powrotem poszła w nieświadomość psychoterapeutów i nie wyszła na powierzchnię za wyjątkiem psychoterapeutów, którzy byli pod wpływem niektórych moich książek.

Freud definiuje „Nieświadomy Pociąg do Śmierci” jako po prostu wspomnienie. Cały przemysł ubezpieczeniowy jest oparty na idei, że ludzie umierają w przybliżonym wieku i z podobnych powodów co ich rodzic tej samej płci. Więc cały wielomiliardowy przemysł ubezpieczeniowy jest oparty o pociąg do śmierci, o czym ludzie w ogóle nigdy nie myślą.

Kiedy zostałem oświecony w kwestii śmierci i pociągu do śmierci, jak to działa i jak się z tego pragnienia wyleczyć, stałem się bardzo ciekawy, wręcz zafascynowany śmiercią i jak ona działa. Zdałem sobie sprawę że polega to na związku przyczynowo-skutkowym i jeżeli ktokolwiek zajmuje się przyczynowością i skutkowością, jeżeli przestudiuje historię własnej rodziny, może całkiem łatwo przewidzieć swoje własne życie, swoją śmierć, tak jak [to robią przyp. DB] firmy ubezpieczeniowe. Daje to więc coś konkretnego do pracy kiedy zajmujesz się wydobywaniem do świadomości i uzdrawianiem „Nieświadomego Pociągu do Śmierci”. Wiedza o „Nieświadomym Pociągu do Śmierci” jest kluczem do psychologii Fizycznej Nieśmiertelności.

Ciągle podoba mi się idea Fizycznej Nieśmiertelności, „Pociąg do Fizycznej Nieśmiertelności”, chociaż jest ona niemożliwa do osiągnięcia. Jest ona doskonałą religią, ponieważ jeżeli jesteś hipokrytą zostaniesz zdemaskowany przez własną śmierć. Nigdy nie możesz osiągnąć Fizycznej Nieśmiertelności, gdyż nieśmiertelność nigdy się nie kończy, i jest to kolejnym niezbędnym elementem doskonałej religii, jako że nie możesz nigdy stać się arogancki czy głupi z powodu tej idei, bo musisz być nieustannie żywy i w kontakcie ze swoim ciałem, umysłem i emocjami, jak również z wieczną energią, która jest źródłem naszego umysłu i ciała.

Rozwikłanie pociągu do śmierci nie jest łatwym zadaniem. Większość ludzi nie jest zdolnych do zajmowania się pociągiem do śmierci przed śmiercią ich rodziców, a wtedy stają przed faktem dokonanym. Jest to bardzo powszechne, że ludzie mają nieuleczalne choroby kiedy umierają ich rodzice, albo jest to dla nich bardzo przygnębiający czas. Musimy kwestionować wszystkie te systemy wierzeń, które zostały nam dane przez naszą cywilizację i wyzwolić siebie w praktyczny sposób.

Fizyczna Nieśmiertelność nie ma znaczenia, chyba że osiągnie się wiek przynajmniej trzystu lat. Tych którzy chcą się przekonać czy jestem nieśmiertelny, zapraszam na moje trzechsetne urodziny, a jeśli nie będzie ciebie wtedy na świecie, to masz pecha.

To jest wstępne tłumaczenie, jeśli widzisz możliwość naniesienia poprawek, proszę o kontakt.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zachowane. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Orr o Fizycznej Nieśmiertelności

  1. Justyna pisze:

    Rany co za brednie

  2. Suawco pisze:

    Ta idea jest bardzo zbieżna z moją filozofią życia. Pociąg do Nie-/śmiertelności, a nawet te 300 lat jako wiek, który by mi pozwolił spokojnie powiedzieć że zaspokoiłem moje pragnienia, spełniłem moje życie w 100% (i ile nie będzie w tym 200 lat paraliżu lub terapii uporczywej). Już dawno byłem przekonany do tego, że w dużym stopniu mamy wpływ na długość naszego życia poprzez zdrowy styl życia, zasadę złotego środka i umiaru we wszystkim, oraz psychicznym nastawieniu do życia tak aby widzieć granicę swego życia jak horyzont, do którego się zmierza, ale którego się nie osiąga. Staram się nie myśleć o moim wieku, lub nie przywiązywać do tej liczby jakiejś poważnej wagi. Ostatnio wpadłem na pomysł, aby podawać mój wiek w systemie hexadecemalnym (16-m), czyli mam teraz 38 hex 🙂 I co ciekawe niedawno powiedziało mi to jedna 27-latka 🙂 Tę naszą filozofię wzmacniają też ostatnio bardzo niesamowite postępy technologii. W skrócie – jestem przekonany, że ludzie jeszcze w tym stuleciu przeniosą swoją świadomość do VR (Świata Wirtualnego), jakie stworzy nam Sztuczna Inteligencja, coś jak na słynnym filmie Matrix, jednak bez takiej dramatycznej fabuły stworzonej dla potrzeb filmu. A zanim do tego dojdzie, technologia pozwoli wymieniać zepsute/zużyte komponenty, naprawić DNA, wstawić implanty zwiększające wydajność umysłu itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *